Почти истински гений

  • Марка: ДРУГИ

В една и съща нощ Митя Хохлов изгубва стария си приятел Кузя и… сто хиляди долара.

Ама че съвпадение! Или пък не?

Преди години четирима приятели следват в един и същи университет и започват работа в научно-изследователски институт.

Двама от тях стават бизнесмени, а Кузмин и Пилюгин продължават научната си кариера.

Кузя е вечно недоволен неудачник, който навремето е бил многообещаващ студент. В последно време той постоянно

твърди, че ще забогатее, и дори предлага ръката и сърцето си на общата им приятелка Арина.

Но неочаквано го убиват… в двора на сградата, в която е жилището на Пилюгин.

Ако е бил убит заради парите, откъде са се взели те у обикновен учен и кой би могъл да знае за тях? Само някой близък…
Митя Хохлов непременно трябва да открие кой е убиецът и кой е крадецът.