Джордж Буш – Пътят на лидера

Лидерството в управление на промяната – практически успех и добър урок. Десет практични урока от главнокомандващия.